Lego klubs

Nodarbības vada: Ilze Vidovska; Irma Ķirse
pirmsskolas vecuma  audzēkņiem 4 – 6 gadi
sākumskolas audzēkņiem 1. – 2.klase.

Nodarbībās bērni iepazīstas ar daudzveidīgām LEGO konstruktoru pielietošanas un izmantošanas iespējām. Darbiņi tiek veidoti telpiski un plaknē, apgūstot prasmes apvienot dažādus LEGO konstruktoru klucīšus.

Darbojoties ar Lego klucīšiem, audzēkņi nostiprina roku un pirkstu motoriku, attīsta loģisko un kreatīvo domāšanu, kā arī krāsu izpratni. Darbošanās grupā veicina prasmi izteikt savas domas, komunicēt ar vienaudžiem.

Skolas vecuma audzēkņu nodarbībās  uzsvars tiek likts uz    tehniskās jaunrades spēju attīstīšanu.

Nāc un pievienojies!!!!!

Lego kluba galerija
http://www.draugiem.lv/altona/gallery/?aid=43260680&gallery