Sabiedrības integrācijas projekts "Altonas svētku mozaīka"

Sabiedrības integrācijas projekts "Altonas svētku mozaīka"
BJC “Altona” 2 reizes nedēļā  (pirmdienās un ceturtdienās) tiek organizēta radošā darbnīca,  kuru pirmdienās apmeklēs BJC “Altona” audzēkņu vecāki  , bet ceturtdienās - sociālās riska grupas bērni un jaunieši.

Lielais darbnīcu aktivitāšu mērķis šajā mācību gadā (līdz 01. 09.2016.) ir veidot stikla un keramikas flīžu mozaīkas uz 23 BJC “Altona” sētas betona stabiem , kas būtu mērķa grupu veltījums BJC “Altona” 50. gadadienai.

Darbadienu pirmdienās radošo darbnīcu apmeklēs BJC „Altona” audzēkņu vecāki, kad iestādē ir visvairāk  jaunākie audzēkņi - no plkst. 17.00 līdz 19.00, kurus pavada vecāki. Tā kā vismaz puse vecāku ir mazākumtautību, tad aktivitāšu laikā tiks veicināta latviešu valodas apguve. Nodarbības vadīs brīvprātīgais darbinieks, kuram tiks dotas norādes par projekta mērķiem.

Darbadienu ceturtdienās - no plkst. 17.00 līdz 19.00 radošo darbnīcu apmeklētu sociālās riska grupas bērni un jaunieši. Radošo aktivitāšu laikā pedagogs un brīvprātīgais darbinieks ar audzēkņiem ne tikai darbojas, bet vairāk arī pārrunā, kādi ir šo bērnu nākotnes sapņi, un, ko mēs kopā varam darīt, lai novērstu rutīnu.  Papildus aktivitātēm martā tiktu iedēstītas ziedu sēkliņas pašu sagatavotos traukos ar zemi un audzēti stādi, kurus 20. maijā visi dalībnieki iestādīs BJC “Altona” dārzā Altonas Dārza svētkos.

Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

 
Ar cieņu,

Kristīne Pazare