Brīvprātīgā darba programmas projekts „Uplauksti Altonā!”

Brīvprātīgā darba programmas projekts „Uplauksti Altonā!”
Projekta apraksts: Tiek meklēti un pieaicināti brīvprātīgie, no kuriem katrs tiek piesaistīts vienam BJC „Altona” interešu izglītības pulciņam (pēc izvēles un spējām). Brīvprātīgais līdzdarbojas nodarbībās – palīdz pedagogam un  apgūst konkrētā pulciņā iemācamās prasmes. Darba materiāli ir apmaksāti. Brīvprātīgajiem darbiniekiem ir iespēja arī prasmes apgūt vairākos pulciņos pēc rotācijas principa. Pēc tam apgūtais tiek realizēts dažādās BJC „Altona” organizētās aktivitātēs-radošo darbnīcu vadīšanā gan iestādē, gan ārpus tās. Paredzēti arī 6 labdarības pasākumi BKUS, kur jānovada radošās darbnīcas mazajiem pacientiem un 2 radošās aktivitātes dienas aprūpes centru iemītniekiem .
BJC „Altona” tiek realizēti vairāki iekšējie un pilsētas, valsts nozīmes pasākumi (konkursi, skates, izstādes, koncerti), kurus brīvprātīgie darbinieki palīdzēs organizēt, koordinēt, noformēt vizuāli. Šajā gadā aktualitāte ir vasaras mēnešos notiekošie XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki, kuros BJC „Altona”  piedalās arī kā atsevišķu pasākumu organizators.
Par BJC „Altona” brīvprātīgo var būt ikviens Rīgas iedzīvotājs, kuram patīk radoši darboties un, kurš spēj darboties ar bērniem, jauniešiem.
 

           
Projekts tiek finansēts
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta
Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros
Kontaktpersona: Kristīne Pazare 67612354